Yazdır

AİLE ŞİRKETİ YÖNETİMİ

CAN CONSULTANCE GROUP tarafından yazıldı.. Yayınlanma ÇÖZÜMLERİMİZ || Solutions

Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de kurulu şirketlerin çoğu aile şirketleridir. Bu nedenle dünya ekonomisinin de büyük çoğunluğu, aile şirketlerindeki olası yönetim zafiyetlerinden doğrudan/dolaylı etkilenebilmektedir.

Mevcut şirket ömürlerinin günden güne azaldığı günümüz iş dünyasında, özellikle kuşaklar arasındaki geçişin sağlıklı olarak yapılamadığı aile şirketleri ciddi sıkıntılar yaşamaktadırlar. Özellikle 2. ve 3. kuşaktan sonrasına yapılacak iş devirleri, istenildiği gibi olamamakta, ilk kuşakların belirli bir noktaya getirdikleri firma büyüklüğü artmak yerine zaman içerisinde azalmakta ve kaybolup gitmektedir.

Ülkemizin bu gerçeğinden hareketle, aile şirketlerinin yönetsel altyapılarını kurmalarına ciddi destek vermekte, gerektiğinde bu desteği birebir yanlarında sürdürmekteyiz. 

Download from BIGTheme.net free full premium templates