ÇÖZÜMLERİMİZ || Solutions

Yazdır

ŞİRKET BİRLEŞME VE SATIN ALIMLARDA TEYİT VE TESPİT (Due-Dilligince)

CAN CONSULTANCE GROUP tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma ÇÖZÜMLERİMİZ || Solutions


Yaşanan tecrübeler göstermiştir ki; kriz dönemleri aynı zamanda birçok fırsatı da içinde barındırır. Kriz dönemlerine hazırlıklı giren firmalar, yapacakları doğru yatırımlar ile bunu ciddi bir fırsata çevirebilirler.

Özellikle kriz dönemlerinde gündeme gelen şirket birleşmeleri ve şirket satın almaları, öncesinde hassas bir inceleme ve kontrol gerektirmektedirler. Firma sahiplerinin, firmalarını olduğundan daha iyi gösterme gayretleri ve buna göre hazırlanan mali tablo ve belgeler, karşı taraftaki firmalar için çok ciddi bir tehlike oluşturmaktadırlar.

Şirketlerin değerinde satınalınması veya ortaklık yapılması için, mevcut durumun birebir teyidi ve olası risklerin tamamen değerlendirilerek, karar öncesi raporlanması büyük önem taşımaktadır. Bir firmanın gerçek durumunu ve ileriye dönük riskini görebilmenin en etkili ve doğru yolu, şirket kayıtları üzerinde yaptırılacak bir teyit-tespit (due diligence) çalışmasıdır.

Yazdır

KURUMSAL YÖNETİM (Corporate Governance)

CAN CONSULTANCE GROUP tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma ÇÖZÜMLERİMİZ || Solutions


Kurumsallaşmanın sözde değil özde olması gerektiğini gösteren birkaç acı tecrübenin ardından, şirket yönetmenin kuralları neredeyse yeniden belirlenmiş ve kurumsal yönetim ilkeleri başlığı altında toplanmıştır.

Ülkemizde de dünya ile eşzamanlı olarak algılanan ve uygulanmaya çalışılan “kurumsal yönetim” yaklaşımında, hem dünya hem de Türkiye’deki gelişmeleri takip etmekte ve bunu ilgili firmalarımız ile paylaşmaktayız.

Kurumsal Yönetim El Kitabı’nın hazırlanmasından, Yönetim Kurulu’nun etkin oluşumuna kadar her aşamada desteğimizi sürdürmekte, sözde değil özde kurumsal bir altyapının kurulmasını hedeflemekteyiz.

Yazdır

AİLE ŞİRKETİ YÖNETİMİ

CAN CONSULTANCE GROUP tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma ÇÖZÜMLERİMİZ || Solutions

Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de kurulu şirketlerin çoğu aile şirketleridir. Bu nedenle dünya ekonomisinin de büyük çoğunluğu, aile şirketlerindeki olası yönetim zafiyetlerinden doğrudan/dolaylı etkilenebilmektedir.

Mevcut şirket ömürlerinin günden güne azaldığı günümüz iş dünyasında, özellikle kuşaklar arasındaki geçişin sağlıklı olarak yapılamadığı aile şirketleri ciddi sıkıntılar yaşamaktadırlar. Özellikle 2. ve 3. kuşaktan sonrasına yapılacak iş devirleri, istenildiği gibi olamamakta, ilk kuşakların belirli bir noktaya getirdikleri firma büyüklüğü artmak yerine zaman içerisinde azalmakta ve kaybolup gitmektedir.

Ülkemizin bu gerçeğinden hareketle, aile şirketlerinin yönetsel altyapılarını kurmalarına ciddi destek vermekte, gerektiğinde bu desteği birebir yanlarında sürdürmekteyiz. 

Yazdır

KURUMSAL RİZK YÖNETİMİ

CAN CONSULTANCE GROUP tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma ÇÖZÜMLERİMİZ || Solutions

Ticaretin temelinde “risk” vardır. Risk almadan kazanç olmaz. Ancak, sadece ticaretin değil hayatın her anında da bulunan risk faktörü, hiçbir şekilde sıfırlanamaz, yok sayılamaz.

Riskin bilincinde olan uygulamalarımız ile riski doğru tanımlayıp doğru yönetmeye çalışırız. Eskiden bağımsız bir hizmet olarak algılanan risk yönetimi danışmanlığı, bugün kurumsal hedeflerin belirlenmesi ile başlayan ve iç kontrol altyapısının kurulumuna ışık tutan ciddi bir yapıtaşı haline gelmiştir.

CCG, kurumsal risk yönetimini, iç denetim ve sistem geliştirme hizmeti içerisinde ayrılmaz ve vazgeçilmez bir parça olarak değerlendirmektedir.

Yazdır

HALKA ARZ

CAN CONSULTANCE GROUP tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma ÇÖZÜMLERİMİZ || Solutions


Halka arz süreçleri, yatırımcılar için olduğu kadar firma sahibi ve ilişkili 3.şahıslar açısından da iyi yönetilmesi gereken süreçlerdir.

Tüm tarafların ortak menfaatlerini sağlayabilmek için, en uygun yerin ve zamanın belirlenmesi ve sürecin buna göre yönlendirilmesi/yönetilmesi zorunlu hale gelmiştir.

Gerekli hazırlıklarını tamamlayamadan, değerinin altında/üstünde yanlış bir fiyatla halka arz olunan fimaları, ileride sıkıntılı günler bekleyebilmektedirler. Ancak, bazı firmalarda da bu duruma erken müdahele edilebilmekte, halka arz tarihinin yeniden değerlendirilmesi, hatta bazı durumlarda halka arz işleminden vazgeçilmesine kadar giden kararlar alınabilmektedir.

Bu konudaki bazı uygulamalarımız;

-       Piyasası Kurulu (SPK) standartlarına göre bağımsız denetim hizmeti verecek denetim şirketinin seçimi

-       Yönetim hissesinin korunabilmesinde stratejiler geliştirme

-       Şirket ana sözleşmesinin SPK’nın tebliğlerine uygun olarak revize edilmesi

-       Yatırımcı ilişkileri biriminin kurulması

-       Halka arzı üstlenecek olan aracı kurumun seçimi

-       Şirket değer tespiti ve halka arz fiyatının belirlenmesinde pazarlık desteği

-       Halka arzın zamanlamasının belirlenmesinde şirket adına en uygun zamanın belirlenmesi